Gå til hovedindhold

Netkursus for koordinatorer

Gå til søgning
Forsiden
Kursustyper
Regler
Priser
Praktisk info
Brochurer
Spørgsmål og svar
Kontakt
Om os
Links
AMU lister
  

Forsiden_top_navigation
 
  FORSIDEN KURSUSTYPER REGLER PRISER PRAKTISK INFO BROCHURER SPØRGSMÅL & SVAR Kontakt / Om os / Links
 
 
Forsiden > Kursustyper > Lovpligtige arbejdsmiljøkurser > Netkursus for koordinatorer
Forsiden > Kursustyper > Lovpligtige arbejdsmiljøkurser > Netkursus for koordinatorer

Koordinator

Formål og indhold

Kursusbeskrivelse – Netkursus for koordinatorer

 

Formål

Kursets formål er at give koordinatoren konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde systematisk og målrettet med koordinering af sikkerhed og sundhed på bygge- og anlægspladser.

 

Målgruppe

Koordinatoruddannelsen er en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for ingeniører, arkitekter, rådgivere, entreprise-, bygge- og projektledere samt andre, der på bygherrers vegne skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladser i både projekterings- og byggefasen. Uddannelseskravet gælder også for koordinatorer ved bygge- og anlægsarbejde, hvor mere end 10 personer er beskæftiget samtidig. Koordinatorer skal have gennemført uddannelsen, før de må fungere som koordinatorer.  

 

Indhold

Deltagerne arbejder selvstændigt med problemstillinger i relation til deres egen arbejdssituation og reglerne for de pågældende områder. Foruden de centrale emner der indgår i den obligatoriske uddannelse for medlemmer af byggepladsens arbejdsmiljøorganisation, fokuserer kurset på byggepladsens særlige arbejdsmiljømæssige problemstillinger og de opgaver og pligter, som koordinatoren har - herunder også i projekteringsfasen.

  

Afvikling af netkurser

Vores netkurser består af en introduktionsdag og en efterfølgende periode på mindst 6 uger, hvor deltagerne arbejder via nettet. Undervisningen på mødedagen er kl. 08.00-16.00. Med kun én mødedag er det en meget fleksibel måde at gennemføre uddannelsen på, men vær opmærksom på, at netkurser stiller store krav til selvstændig planlægning og arbejdsdisciplin.   

 

Kursusformen tager udgangspunkt i den enkelte koordinators opgaver og udfordringer som projekterende og/eller udførende koordinator. Det gør det muligt videreudvikle byggeriets arbejdsmiljø i løbet af kurset. Deltagerne skal i samarbejde med underviseren lave en plan for arbejdet i netperioden. Der er mulighed for at etablere grupper med andre kursister, men dialogen vil primært foregå mellem den enkelte kursist og undervisere.

 

Praktiske oplysninger

En uge før kursusstart fremsendes brugernavn og password.

 

Kursusbevis

Deltagerne får et kursusbevis, når uddannelsen er gennemført. Det er et krav, at den enkelte deltager er til stede i samtlige timer på mødedagen og løser samtlige opgaver uddannelsen kræver. Vi sender en kopi af kursusbeviset til deltagernes arbejdsgivere, der bør opbevare det. Arbejdstilsynet kan forlange at se bevis for gennemført uddannelse.

 

Bemærk

Koordinatorer, der har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen før 1. januar 2006, behøver ikke at gennemføre en ny koordinatoruddannelse.

 

Print denne tekst

DA_kurser_footer

 Dansk Arbejdsgiverforening © 2008

Vester Voldgade 113   |   1790 København V.   |   mail@dakurser.dk   |   Tlf.: 3338 9000