Fremtidens hybride arbejdspladser - online

Hvordan opbygger I en ny kultur så arbejdspladsen fungerer for alle?

Firmakursus

Log på og få inspiration til, hvordan I kan etablere en hybrid arbejdsplads, og hvordan arbejdsmiljøorganisation kan understøtte processen

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, som for mere end tre år siden har deltaget på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Kurset henvender sig også til ledere, HR-medarbejdere og andre, der deltager i arbejdsmiljøarbejdet.

Udbytte

Du får indblik i, hvilke overvejelser der skal være på plads, hvis I indfører hybride arbejdspladser, herunder hvordan I sikrer tilknytning, interaktion og at alle er velinformeret og inkluderet trods distancen.

Indhold

Vi sætter fokus på, hvordan I kan implementere en hybrid arbejdsplads, der tilgodeser både arbejdspladsens, teamet og den enkeltes behov.

Du får input til, hvordan I systematisk kan arbejde med interaktion og tilknytning til arbejdspladsen på distancen, og hvordan I med god kommunikation kan sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

Undervisningen er tilrettelagt, så du får mulighed for at udveksle idéer og erfaringer med de øvrige deltagere.