Psykisk arbejdsmiljø og forandringer - online

Kom på forkant, og tænk trivsel ind i processen

Firmakursus

Forandringer på arbejdspladsen kan sætte det psykiske arbejdsmiljø under pres og påvirke det daglige arbejde før, under og efter forandringerne.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR-medarbejdere og andre medarbejdere i virksomheden, der arbejder med forandringsprocesser.

Udbytte

Du får viden om, hvordan I kan gennemføre forandringsprocesser, så trivslen og det daglige arbejde sikres undervejs, og du bliver introduceret til redskaber til involvering, dialog og kommunikation.

Indhold

Kurset sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø i forandringsprocessen både før, under og efter. Du får indblik i, hvordan forandringer påvirker os, hvorfor vi mennesker reagere forskelligt på forandringer, og hvad de væsentligste forhold i det psykiske arbejdsmiljø er. Du bliver præsenteret for redskaber til forandringer, og får konkrete redskaber til systematisk kommunikation og involvering.

Arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver bliver skitseret, og du bliver klædt på til dialog om, hvordan I kan integrere det psykiske arbejdsmiljø i forandringsprocessen