Suppleringskursus

Psykisk arbejdsmiljø for AMO

Det engagerende samarbejde

Det engagerende samarbejde er karakteriseret ved høj faglighed, stærke kompetencer, og evne til at håndtere forskelligheder. Det velfungerende samarbejde er et fællesskab, hvor alle bidrager. Det er en kultur, hvor inklusion og diversitet bliver værdsat, og hvor håndtering af uenigheder og konflikter ses som en ressource i det dynamiske samarbejde.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, TR- og HR-medarbejdere, samt andre medarbejdere i virksomheden, der arbejder med det psykiske arbejdsmiljø.

Udbytte

Du får viden og værktøjer der fremmer et godt engagerende samarbejde i jeres team. Du får indsigt i, hvorfor diversitet kan føre til et komplekst samarbejde. Du får inspiration og metoder til, hvordan I som AMO sætter fokus på det engagerende samarbejde, der understøtter det gode psykiske arbejdsmiljø i et forebyggende perspektiv.

Indhold

Med udgangspunkt i forskellige metoder og øvelser, vil vi arbejde med cases og egne erfaringer. Vi inddrager emner, som den gode omgangstone, forebyggelse af krænkelser og konflikter.

Sidst på dagen vil vi rette opmærksomheden på, hvordan AMO kan arbejde proaktivt med at sætte ”det engagerende samarbejde ” på dagsordenen.