Suppleringskursus

Kommunikation, sprog og omgangstone

Få et anerkendende psykisk arbejdsmiljø med direkte og respektfuld kommunikation

Den måde, hvorpå vi taler til/omgås hinanden, både verbalt og non-verbalt, har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø og vores fælles trivsel.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og HR-medarbejdere.

Udbytte

Du lærer, hvordan sprog og kropssprog kan være indikator for, hvordan det psykiske arbejdsmiljø er, og hvordan I kan arbejde aktivt med det på arbejdspladsen, så I opnår en respektfuld kommunikation.

Indhold

Vi ser på, hvad et anerkendende psykisk arbejdsmiljø er, og hvilken betydning kommunikationen har i forhold til samarbejdet. På kurset afprøver vi metoder som aktiv lytning, åbne spørgsmål, observationer og fremadrettede ønsker. Du lærer, hvordan I kan sætte sprog og omgangstone på dagsordenen og arbejde aktivt med det, så jeres samarbejde bliver forbedret.