Suppleringskursus

Psykologisk tryghed i hverdagen

Løft det psykiske arbejdsmiljø

Et af de stærkeste forebyggende tiltag i det psykiske arbejdsmiljø er høj grad af psykologisk tryghed. Psykologisk tryghed er en kultur, som gør os i stand til, langt bedre, at håndtere en virkelighed, som er omskiftelig, kompleks og tvetydig. En kultur der er præget af psykologisk tryghed, vil medvirke til mindre sygefravær, højere engagement, iderigdom og fastholdelse af medarbejdere.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, TR- og HR-medarbejdere, samt andre medarbejdere i virksomheden, der arbejder med det psykiske arbejdsmiljø.

Udbytte

Du bliver introduceret til det forskningsbaseret værktøj ”Vitaliseringskompasset”, som er et dialogværktøj, der fremmer engagement, tillid og tryghed. Du får en indsigt i, hvad psykologisk tryghed er, og hvordan du kan arbejde med dét i din virksomhed.

Indhold

Med udgangspunkt i Vitaliseringskompasset vil vi arbejde med de 4 psykologiske grundbehov: mening, autonomi, tilhør og mestring, som bidrager til at fremme Psykologisk tryghed, og et godt psykisk arbejdsmiljø. Med dialogværktøjet kan du systematisk reflektere over, om din arbejdsplads bidrager til at skabe et trygt og godt psykisk arbejdsmiljø, der fremmer tillid og engagement.

Som afslutning på dagen bliver du inspireret til, hvordan AMO får sat psykologisk tryghed på dagsordenen.