Update 20

Risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø

- et interview med en underviser

Risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø - undgå mistrivsel på arbejdspladsen

Det er åbenlyst for de fleste, at der kan ske en ulykke, hvis der ligger en ledning på tværs af gangarealet, eller hvis stilladset ved boligbyggeriet ikke er sikret korrekt. Men når det kommer til psykisk arbejdsmiljø, er de potentielle farer langt sværere at begribe. Det fortæller chefkonsulent Ole Joensen, der arbejder med den problematik med et konkret værktøj til risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø. Temaet er især aktuelt nu, hvor mange arbejdspladser skal i gang med en ny hverdag efter genåbningen.

De fleste kender værdien af at risikovurdere på ulykker og de mere håndgribelige, fysiske udfordringer i virksomheden, men risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø har historisk set været et svært emne at tage op. Ifølge Ole Joensen skyldes det en kombination af to ting:

”For det første mangler der viden på området blandt arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere. For det andet er det svært at få et helhedsindtryk af det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads, fordi der ofte er stor forskel på, hvordan medarbejderne oplever de konkrete situationer. En medarbejder kan opleve en given situation som enormt stressfyldt, mens kollegaen, som sidder ved skrivebordet ved siden af, ikke har den samme oplevelse af at være stresset.”

Ifølge Ole Joensen er det mere krævende at lave en samlet vurdering, hvor der er taget højde for, at vi alle oplever verden meget forskelligt. Til sammenligning vil du inden for det fysiske arbejdsmiljø f.eks. vurdere et stort hul i vejen til at være lige farligt for alle forbipasserende. Når det alligevel er et vigtigt emne at tage fat på, er det fordi, mange virksomheder ikke er gearet til at håndtere psykiske problemer blandt medarbejderne. Dermed risikerer de at få et påbud fra Arbejdstilsynet og endnu værre, at medarbejderne bliver syge.

Lav risikovurderingen, før det går galt
En af Ole Joensens pointer er, at risikovurderingen altid bør laves, når det går godt, så virksomheden kan handle proaktivt i stedet for reaktivt. Det er en væsentlig grund til, at han præsenterer et simpelt værktøj til formålet på Update20 i efteråret:

”Nu forsøger vi at gøre det mere håndgribeligt. Almindelige mennesker, som ikke er uddannet i psykisk arbejdsmiljø, skal kunne arbejde med nogle håndgribelige værktøjer i deres egen hverdag. Det handler om at sætte nogle ord på og give nogle værktøjer til, hvordan man kan risikovurdere det psykiske arbejdsmiljø. Der bør tænkes i mere håndgribelige standardprocedurer inden for psykisk arbejdsmiljø, som vi i dag har det inden for fysisk arbejdsmiljø.”

Det psykiske arbejdsmiljø skal indkapsles, før det kan vurderes
Første skridt mod en risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø er altså at indkapsle de forskellige risikoområder og tage højde for medarbejdernes forskellige perspektiver.

Det kan være vanskeligt at udpege områderne, men et godt sted at starte er ifølge Ole Joensen at lave en struktureret gennemgang af alle jobtyper i virksomheden:

”Medarbejderen på byggepladsen og medarbejderen på kontoret har forskellige risici forbundet med deres arbejde, og der skal laves en selvstændig vurdering af hver jobtype. Derefter bør man zoome ind på særlige situationer, som stikker ud. Det kan være områder med særlig risiko for fare, f.eks. hyppige tilfælde af stress.”

På baggrund af medarbejdernes erfaringer fra hverdagens arbejdsopgaver, finder du frem til de arbejdssituationer, der skal vurderes. Sammen med de pågældende medarbejdere, udarbejder I beskrivelser af, hvordan situationen plejer at forløbe, og hvornår det går galt.

Værktøjet til risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø hjælper dig til at vurdere, om situationen skal placeres i enten et grønt, et gult eller et rødt felt afhængigt af, hvilke tiltag I har gjort på arbejdspladsen for at forebygge de typiske problemer.

Med udgangspunkt i placeringen i de tre felter kan I sammen lave en handleplan for, hvordan situationen går godt næste gang. De situationer, som befinder sig i enten det gule eller det røde felt og dermed kræver handling, bør indføres i APV’en, så alle medarbejdere får synliggjort de trin, der skal til, for at komme op i det grønne felt igen.

Risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø som workshop på Update20
På Update20 har du mulighed for at vælge mellem 16 workshops, hvor Risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø er en af dem. Her gennemgår Ole Joensen, hvordan du som leder eller arbejdsmiljørepræsentant er på forkant med de risikofaktorer, der eksisterer på lige netop din type virksomhed. Du får desuden en grundig introduktion til at lave risikovurderinger på din arbejdsplads i praksis.

Undervejs i workshoppen bliver du præsenteret for en case, og du bliver bedt om at tage et nærmere kig på din egen arbejdsplads. Du får dermed mulighed for at afprøve teknikker og begreber med det samme, så du kan overføre dem til konkrete opgaver på din arbejdsplads.