Persondata

Om cookies og persondata

Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag af stort set alle websites. I mange tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service på websitet.
En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet.
En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

 

Cookies på dakurser.dk

ASP.NET_SessionId Session cookies sættes af websitet og bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden og kan huske om du fx er logget ind. Session cookies slettes automatisk, når du lukker din browser. Denne cookie er nødvendig for at siderne fungerer korrekt, og kan ikke vælges fra.

Dakurser.dk anvender Google Analytics til at foretage webanalyse. Denne service sætter følgende cookies:

_ga – bruges til at skelne mellem brugere, udløber efter 2 år 

_gid – bruges til at skelne mellem brugere, udløber efter 24 timer

_gat_gtag – bruges til at håndtere forespørgsler til sitet, udløber efter et minut

__cfduid - bruges til at skelne mellem brugere, udløber efter et år

 Fortsætter du på dakurser.dk, accepterer du brugen af cookies.

 

Om persondata

I DA arbejdsmiljøuddannelse har vi fokus på persondata og prioriterer området højt, så alle data vi behandler beskyttes efter de gældende sikkerhedsmæssige og dataretlige regler i forhold til databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR). På denne side kan du læse om, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Formål

DA arbejdsmiljøuddannelse udbyder arbejdsmiljøuddannelser og temadage, der direkte eller indirekte er forankret i arbejdsgivernes lovbundne pligt til at organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomhederne, og i den forbindelse uddanne medarbejdere, der indgår i arbejdsmiljøorganisationen.‚Äč

Retsgrundlag

DA arbejdsmiljøuddannelse behandler dine personoplysninger på baggrund af arbejdsmiljølovens  § 9: ”Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed af 3 dage inden valget eller udpegningen af den pågældende. Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde medlemmerne arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed.”

Behandlingen har hjemmel i databeskyttelsesloven og persondataforordningen, jf. således forordningens artikel 6, stk. 1, litra c, e, f, og databeskyttelseslovens §12.

DA arbejdsmiljøuddannelse opbevarer persondata i op til 10 år af hensyn til virksomhederne, da oplysningerne muliggør genskabelse af evt. bortkomne kursusbeviser. Kursusbeviserne er dokumentationen for, at arbejdsgiveren har opfyldt overstående forpligtigelse.

Ved køb af et kursus eller en kursusplads indsamler og behandler vi følgende oplysninger:

  • Deltagernes navne og emailadresser
  • Virksomhedens navn, adresse, CVR- og telefonnummer
  • Navn på og mailadresse på evt. kontaktperson, der skal modtage bekræftelsen og efterfølgende fakturaen for købet

Alle registrerede oplysning er almindelige personoplysninger i databeskyttelseslovens forstand. Oplysningerne anvendes i vores kursusadministrations- og økonomisystem til at registrere og dokumentere, at virksomheden har købt en kursusplads, og at deres medarbejdere er tilmeldt det pågældende kursus. 

Videregivelse

Vi sender lister med deltagernes navne til kursusstedet og den underviser, der er tilknyttet kurset. Vi er derudover forpligtet til at sende oplysninger om deltagerne på lovpligtige kurser til Arbejdstilsynet og Danmarks Evalueringsinstitut. 

Ændringer

Hvis de oplysninger, vi har registreret, ikke er korrekte, har I ret til at få dem rettet. Anmodning herom skal sendes til mail@dakurser.dk   

Indsigsret

Kursusdeltagerne og deres arbejdsgiver har ret til at få oplyst hvilke oplysninger, vi behandler i forbindelse med køb af kurser. Deltagerne og deres arbejdsgiver kan til enhver tid gøre indsigelse imod, at vi anvender oplysningerne.

Sådan får du indsigt

Hvis du ønsker at få indsigt, beder vi dig benytte denne indsigtsformular og udfylde nødvendige data. Du skal bruge dit MitID for at gennemføre afsendelsen af din indsigtsbegæring. På denne måde kan vi validere, om du er samme person, der søges dataindsigt i.

Hvis du ikke har MitID, kan du sende din indsigtsbegæring via et rekommanderet brev med en kopi af dit pas til følgende adresse:

Dansk Arbejdsgiverforening

Att.: Direktionssekretariatet

Vester Voldgade 113

1552 København V

Har du spørgsmål kan du sende en mail til da@da.dk eller ringe på tlf. 33 38 90 00.

Svar på indsigtsbegæringen

DA behandler din indsigtsbegæring hurtigst muligt og senest inden for fire uger fra modtagelsen.

Hvis DA undtagelsesvis ikke kan besvare indsigtsbegæringen inden for fire uger, får du besked om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

DA opbevarer personoplysninger indsamlet til brug for din indsigtsbegæring, så længe det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt i den enkelte sag, f.eks. for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares, eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning.

Du har ikke altid ret til indsigt

I særlige situationer har du ikke ret til indsigt. Det kan eksempelvis være ved afsløring af forretningshemmeligheder, kontraktforhold og lignende.

Du kan heller ikke få indsigt i oplysninger om dig, som udelukkende bruges til statistik.

Persondata

Indsigtret

Du kan bede om at se, hvilke oplysninger DA behandler om dig. Hvis der ikke er oplysninger om dig, har du også krav på at få det at vide. Det er kun oplysninger om dig selv, du har ret til at se efter persondataloven.

Persondata

Persondatapolitik

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi personoplysninger med henblik på optimering af hjemmesiden og indsamling af viden/statistik om medlemmernes og andre brugeres brug af vores ydelser.