Forretningsbetingelser

Følgende vilkår gælder i forbindelse med køb af DA arbejdsmiljøuddannelses kursusprodukter og undervisningsydelser.

Bestilling af kurser og undervisning

Når der er indgået aftale om køb af en kursusplads, et virksomhedsinternt kursusforløb eller anden undervisningsydelse, sender vi en bekræftelse indeholdende oplysninger om købet og det købte produkt. Retter virksomheden ikke inden 8 kalenderdage efter aftalens indgåelse skriftlig kontakt til os betragter vi aftalens indhold som godkendt af virksomheden.

Priser - åbne kurser

Priserne på åbne kurser er pr. deltager og dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning under kurset, men er ekskl. moms og ekspeditionsgebyr på 25,-kr. pr. faktura. Betaler du med kort og fortryder dit køb, bliver ekspeditionsgebyret ikke refunderet.

For medlemmer af en arbejdsgiverorganisation i DA-fællesskabet gælder medlemsprisen.

Afmelding – overflytning

En reserveret plads kan gratis afmeldes eller ændres til et andet kursus indtil 15 hele dage før første kursusdag. Herefter betales 30 pct. af deltagerprisen indtil 8 dage før kursusstart. Ved afmelding mindre end 8 dage før kursusstart betales 50 pct. af deltagerprisen.

Ved afmelding på 1. kursusdag, ved udeblivelse, afbrydelse eller overflytning fra et igangværende kursus til et andet kursus betales fuld pris.

Efter påbegyndt kursus vil der, ved overflytning til et andet kursus, blive beregnet en pris for det kursus, der flyttes til - afhængig af, hvornår i kursusforløbet overflytningen sker.

Afmelding skal ske til mail@dakurser.dk inden for ovennævnte frister.

Aflysning af kurser

Hvis der ikke er tilmeldt et tilstrækkeligt antal deltagere til et åbent kursus, forbeholder vi os ret til at aflyse kurset uden erstatning for de tilmeldte virksomheder.

Virksomheder, der har tilmeldt medarbejdere på et kursus, der bliver aflyst, vil i god tid inden blive kontaktet telefonisk med henblik på at flytte medarbejderen/deltageren til et andet kursus. Virksomheden vil modtage en skriftlig afmelding på det aflyste kursus.

Priser - virksomhedsinterne kurser

Priserne på virksomhedsinterne kurser dækker undervisning og kursusmaterialer. Undervisningsfaciliteter og eventuel forplejning stiller virksomheden til rådighed.

Til prisen kommer moms, eventuelle opholds- og befordringsomkostninger for underviseren, samt et ekspeditionsgebyr på 25,-kr.

For medlemmer af en arbejdsgiverorganisation i DA-fællesskabet gælder medlemsprisen.

Afbestilling af virksomhedsinterne kurser og temadage

Virksomhedsinterne kurser og temadage kan gratis afbestilles indtil 4 hele uger før kursusstart. Ved afbestilling senere end:

  • 4 hele uger før kursusstart betales 25 pct. af kursusprisen
  • 3 hele uger før kursusstart betales 50 pct. af kursusprisen
  • 2 hele uger før kursusstart betales 75 pct. af kursusprisen
  • 1 hel uge før kursusstart betales fuld pris

Afmelding og afbestilling skal ske til mail@dakurser.dk inden for ovennævnte frister.

Deltagerliste og krav til kursusstedet

I forbindelse med gennemførelse af virksomhedsinterne kurser er virksomheden forpligtet til at sende en deltagerliste til DA arbejdsmiljøuddannelse senest 14 kalenderdage før kursusstart, samt at stille undervisningsfaciliteter til rådighed som beskrevet i ”Krav til kursusstedet”, som er vedhæftet bekræftelsen.

Udskiftning af underviser ved sygdom eller lign.

Ved gennemførelse af lovpligtige kurser (åbne og virksomhedsinterne) vil vi altid forsøge at benytte den underviser, der fra start var udset til at løse opgaven. Hvis underviseren ikke kan gennemføre opgaven, f.eks. pga. sygdom, forbeholder vi os ret til at sende en anden autoriseret DA-underviser.

Kan en underviser pga. sygdom eller andet ikke gennemføre et ikke-lovpligtigt forløb, f.eks. et virksomhedstilpasset eller skræddersyet forløb, kontakter vi hurtigst muligt virksomheden for at aftale, at en anden underviser gennemfører forløbet eller for at aftale et nyt gennemførelsestidspunkt.

Forbehold

Der tages forbehold for ændringer af deltagerpriser, momsregler, administrations- og ekspeditionsgebyrer, samt kursustider.

Spørgsmål?

Kontakt os her