Forebyg konflikter - online

Konflikthåndtering i hverdagen

Firmakursus

Konflikter på arbejdspladsen tager meget energi både fra dig og dine kolleger, og derfor er det en vigtig kompetence for arbejdsmiljøorganisationen at kunne håndtere uenigheder, før de udvikler sig til konflikter.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR-medarbejdere og andre relevante medarbejdere i virksomheden.

Udbytte

Du får en grundlæggende indsigt i konflikters natur, udvikling og dynamik og bliver præsenteret for metoder til at håndtere uenigheder og forskellige interesser.

Indhold

Kurset sætter fokus på, hvordan I kan håndtere uenigheder som en ressource. Du lærer at finde ind til kernen af et problem og analysere en konflikt. Du får præsenteret metoder til at fremme dialogen, så I kan arbejde konstruktivt med at skabe holdbare løsninger. Vi veksler mellem teori og praktiske øvelser, og du får mulighed for at arbejde med konkrete problemstillinger og arbejdsmiljøcases fra din egen virksomhed.