Seksuel chikane og andre krænkelser - online

Styrk den gode omgangstone og skab en fælles kultur

Firmakursus

Få blik for krænkelser på arbejdspladsen, og opbyg en sund kultur, der forebygger uønsket adfærd hos jer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR-medarbejdere og andre der arbejder med virksomhedens kultur.

Udbytte

Du får viden om hvad, der karakteriserer krænkelser, mobning og seksuel chikane, og du lærer, hvordan I kan håndtere og forebygge det i jeres virksomhed. Du bliver introduceret til, hvad god omgangstone er og får værktøjer og teknikker til god dialog.

Indhold

Du bliver præsenteret for definitionen af henholdsvis mobning, krænkelser og seksuel chikane, samt reglerne på området. Du bliver introduceret til hvad, der kendetegner en gode omgangstone og for de faktorer, der har indflydelse på den. Du får redskaber til håndtering og forebyggelse af mobning, krænkelser og seksuel chikane, så du ved, hvad du skal gøre, hvis du oplever det.

Du får inspiration til, hvordan arbejdsmiljøorganisationen kan være med til at skabe grundlag for et tillidsfuldt samarbejde og engagement i virksomheden.