Suppleringskursus

Ajour med arbejdsmiljøet

Kom på omgangshøjde med arbejdsmiljøudviklingen

Afsæt en dag, og få inspiration til, hvordan I kan gribe arbejdsmiljøarbejdet an i fremtiden, og hvordan jeres arbejdsmiljøorganisation kan samarbejde om udvikling af arbejdsmiljøet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, som for mere end tre år siden har deltaget på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Kurset henvender sig også til ledere, HR-medarbejdere og andre, der deltager i arbejdsmiljøarbejdet.

Udbytte

Du bliver opdateret ift. den aktuelle udvikling og de nyeste regler på arbejdsmiljøområdet. På den måde bliver du en kompetent sparringspartner, når I skal drøfte mål og strategi for jeres arbejdsmiljøarbejde. Du får viden om, hvordan Arbejdstilsynet fører tilsyn og hvilke brancher, der løbende bliver udtaget til tilsyn.

Indhold

Vi sætter fokus på, hvordan I kan optimere arbejdet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, og hvordan I kan lave kompetenceplanlægning i praksis. Det er områder, som Arbejdstilsynet fører tilsyn med.

Du får viden, input og værktøjer, så I kan arbejde systematisk med at forebygge muskel- og skeletbesvær, kemi, arbejdsulykker samt styrke indsatsen for et godt psykisk arbejdsmiljø. Disse fire områder er prioriteret i den nationale arbejdsmiljøstrategi.

Dagen er tilrettelagt, så du får mulighed for at udveksle idéer og erfaringer med de øvrige deltagere.