Suppleringskursus

Fokus på sikkerheden

Ned med antallet af ulykker

Firmakursus

Arbejdsulykker medfører store omkostninger både menneskeligt og økonomisk for den, det går ud over og for virksomheden. Det kræver en helt særlig indsats at knække kurven, hvis I har mange arbejdsulykker – og måske endnu flere kræfter at fastholde et lavt niveau. Men med de rette værktøjer og en systematisk indsats, er I godt på vej.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og andre, som spiller en aktiv rolle i forhold til at forebygge arbejdsulykker.

Udbytte

Du får viden om, hvordan du kan være med til at påvirke dine kollegers holdninger og dermed udvikle jeres sikkerhedskultur. Du bliver præsenteret for enkle, men effektive metoder til at analysere, forebygge og vurdere risici.

Indhold

Du bliver kort introduceret til lovgivning på området og årsagerne til, hvorfor der sker ulykker. Vi arbejder med effektive metoder til at analysere og forebygge ulykker. Du får inspiration til, hvordan I kan sætte ulykker og nærved-ulykker på dagsordenen, og hvordan I kan arbejde med forebyggelse, sikkerhedskultur, holdninger og adfærd.