Suppleringskursus

Hvis uheldet er ude

Beredskabsplaner, brand og førstehjælp

Firmakursus

Lær at udarbejde en beredsskabsplan

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljøkoordinatorer, ledere af arbejdsmiljøet, arbejdsmiljørepræsentanter, øvrige medarbejdere og ledere med ansvar for beredskab og beredskabsplaner.

Udbytte

Du får indsigt i lovgivningen på området for både risikovirksomheder og ikke risiko virksomheder. Du får viden om, hvordan I udarbejder en beredskabsplan, afprøver den ved øvelser, samt hvordan I håndterer myndighederne og pressen i en krisesituation.

Indhold

På kurset hører du om de nyeste regler og praksis på området. Du får inspiration til hvad en beredskabsplan skal indeholde f.eks. ved brand, ulykker og trusler. Du får også viden om risikovurdering, skabeloner til beredskabsplaner, instruktioner og actioncards, samt alarmering, varsling og evakuering. Du lærer, hvordan du kan håndtere myndighederne og pressen i en krisesituation, samt hvordan I afprøver og vedligeholder jeres beredskabsplan. Endelig får du indsigt i kravene til brand- og førstehjælpsudstyr samt betjeningen heraf.