Suppleringskursus

Psykisk arbejdsmiljø og forandringer

Kom på forkant, og tænk trivsel ind i processen

Firmakursus

Forandringer på arbejdspladsen kan sætte det psykiske arbejdsmiljø under pres og påvirke det daglige arbejde før, under og efter forandringerne.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR-medarbejdere og andre medarbejdere i virksomheden, der arbejder med forandringsprocesser.

Udbytte

Du får viden om, hvordan I kan gennemføre forandringsprocesser, så trivslen og det daglige arbejde sikres undervejs, og du får redskaber til involvering, dialog og kommunikation.

Indhold

Kurset sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø i forandringsprocessen både før, under og efter. Du lærer, hvordan forandringer påvirker os, og hvad de væsentligste forhold i det psykiske arbejdsmiljø er. Du bliver bevidst om ansvar for det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer, og får konkrete redskaber til systematisk kommunikation og involvering.

Du lærer om arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver, og bliver klædt på til dialog om, hvordan I kan integrere det psykiske arbejdsmiljø i forandringsprocessen.