Suppleringskursus

Psykisk kriseberedskab

Vær klædt på, hvis krisen opstår

Firmakursus

Lær, hvordan I etablerer et trygt kriseberedskab, så I hurtigt og effektivt kan hjælpe kollegaer med at tackle krisereaktioner efter traumatiske hændelser som f.eks. ulykker på arbejdspladsen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR-medarbejdere og andre relevante medarbejdere.

Udbytte

Du får viden om hvordan og hvornår kriser opstår, hvordan de udvikler sig og påvirker enkeltpersoner og arbejdspladsen. Du får redskaber til at afklare, hvad I selv kan håndtere og hvordan, og i hvilke situationer, I har brug for hjælp udefra. Efter kurset ved du, hvordan et kriseberedskab kan se ud i praksis hos jer.

Indhold

Vi gennemgår udviklingen af kriser og de reaktioner, der typisk følger med oplevelsen af en traumatisk hændelse. Du bliver præsenteret for enkle metoder til debriefing og individuelle samtaler, og du får indsigt i hvornår og hvordan de virker, herunder hvornår I skal have hjælp udefra. Du bliver klar over, hvad din rolle kan bestå i, og hvad du helt konkret kan gøre i situationer, hvor kolleger kan være i krise.

Du vil få mulighed for at arbejde konkret med din virksomheds situation, så det beredskab I sætter op passer til jeres behov.