Suppleringskursus

Skal der skrues på kulturen?

En vigtig del af arbejdsmiljøet

Firmakursus

Kultur er ikke noget, man kan se med det blotte øje. Arbejdspladskulturen er summen af det, man gør, den måde man gør det på, det man accepterer, sprogbrugen og den måde man kommunikerer på – kort sagt den praktiske udmøntning af virksomhedens værdier og normer. Arbejdsmiljø og arbejdspladskultur hænger tæt sammen. Tager I for eksempel chancer og springer over, hvor gærdet er lavest, eller analyserer I udfordringerne grundigt på forhånd? Uanset hvordan kulturen er, er det sundt at overveje, om der skal skrues på den. Ud af arbejdspladskulturen springer arbejdsglæden, og på kurset sætter vi derfor fokus på, hvor vigtigt det er at have en god og velfungerende arbejdspladskultur.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, ledere, HR-medarbejdere og andre relevante medarbejdere.

Udbytte

Du får metoder til, hvordan I kan afkode og forstå jeres virksomhedskultur. Du får værktøjer og idéer, som I kan bruge, når I vil styre udviklingen aktivt eller fastholde en arbejdspladskultur med engagerede og produktive medarbejdere. Du får tips til, hvordan du kan indgå som en kompetent medspiller i arbejdet, og du lærer om den vigtige rolle, god og relevant kommunikation spiller heri.

Arbejdspladskulturen skabes af hele organisationen, så alle skal bidrage til arbejdet med at udvikle og fastholde en god kultur. Du bliver præsenteret for en vifte af arbejdspladskulturer, og hvordan disse påvirker både arbejdsmiljøet og produktiviteten.

Indhold

Vi arbejder med, hvordan I kan bryde ”arbejdspladskultur” op i forskellige elementer, og du lærer, hvordan du konkret kan bidrage til arbejdet med de elementer, der er relevante i netop din organisation.

Igennem hele kurset arbejder vi med, hvordan kommunikation i forskellige former kan bidrage til arbejdet med arbejdspladskulturen.