Suppleringskursus

Styrk samarbejdet i AMO

Roller, opgaver og ansvar

Firmakursus

En forudsætning for succes i arbejdsmiljøarbejdet er, at arbejdsmiljøorganisationen kender sin rolle, sit ansvar og sit mandat. Afsæt en halv dag til at få afklaret hvad din rolle og dine opgaver er. På den måde kan du kan gå hjem og lave aftaler udfra en fælles forståelse for, hvor I vil hen - og hvordan.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er arbejdsmiljøgrupper og -udvalg. Det er en fordel, hvis grupper eller udvalg deltager sammen.

Udbytte

Vi tager udgangspunkt i jeres virksomheds mål med arbejdsmiljøarbejdet, og du introduceres til din rolle som hhv. leder og medarbejderrepræsentant i AMO, herunder dine opgaver og mandat.

Indhold

På kurset tager vi udgangspunkt i jeres samarbejde og sætter fokus på roller, opgaver og dilemmaer. Vi koncentrerer os om den gode dialog, og hvordan I kan håndtere forskellige interesser og uenigheder. Du får inspiration til, hvordan du kan forventningsafstemme roller og opgaver hos jer, så I med gode relationer kan løfte arbejdsmiljøarbejdet. Du får endvidere overblik over jeres opgaver i AMO og mulighed for at lave oplæg til aktiviteter.

Styrk samarbejdet som firmakursus

Når kurset afholdes, som et firmakursus er der mulighed for sammen at få lagt rammerne for det gode samarbejde i gruppen eller i udvalget, samt arbejde med den praktiske del af arbejdsmiljøarbejdet f.eks. årshjul, APV-aktiviteter o.a.