Suppleringskursus

Mental robusthed

Til gavn for dig selv og dine omgivelser

Firmakursus

Mental robusthed er en psykologisk egenskab, som gør os i stand til at håndtere f.eks. stress, forandringer, svære hændelser og lignende. Vi er alle udstyret med en grad af robusthed, men vi kan styrke denne egenskab, så vi bliver bedre til at håndtere de udfordringer, vi møder i såvel vores privatliv som i vores arbejdsliv.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR-medarbejdere og andre med interesse for emnet.

Udbytte

Du lærer teknikker til, hvordan du kan træne din mentale robusthed. At træne mental robusthed er forebyggelse og ikke behandling. Som organisation og individ er det derfor en god idé at arbejde med dette på lige fod med andre initiativer inden for det psykiske arbejdsmiljø.

Indhold"

På kurset vil du blive introduceret til begrebet "mental robusthed og hvem, der er ansvarlig for, at den opbygges. Du bliver præsenteret for de faktorer, der har indflydelse på vores robusthed. Vi vil i løbet af dagen arbejde med forskellige øvelser, så du får viden om, hvordan du kan styrke din egen mentale robusthed i praksis. Mental robusthed og psykisk arbejdsmiljø hænger sammen og har betydning for trivslen i virksomheden. Du får inspiration til, hvordan AMO kan arbejde med metal robusthed til forebyggelse af f.eks. stress og i forbindelse med forandringer.