Suppleringskursus

Mere trivsel gennem feedback

Styrk dialogen og skab en god feedbackkultur

Firmakursus

At kunne give og modtage feedback er afgørende kompetencer for et godt samarbejde. Når dialogen og samarbejdet styrkes, kan I bruge jeres energi på opgaveløsning og på at understøtte de fælles mål, I har for arbejdsmiljøet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og HR-medarbejdere.

Udbytte

Du lærer at give og modtage feedback, og du får inspiration til, hvordan I kan udvikle en feedbackkultur, der forbedrer dialogen og samarbejdet i virksomheden.

Indhold

Du bliver præsenteret for forskellige feedbackmodeller og de spilleregler, modellerne indeholder, så feedbacken bliver konstruktiv. Vi afprøver teknikkerne på kurset og ser, hvordan andre gør, og vi reflekterer over, hvad de enkelte modeller egner sig til. Du får inspiration til, hvordan du sætter feedback på dagsordenen, så det bliver en naturlig del af jeres virksomhedskultur.