Suppleringskursus

Når I arbejder med kemi

Gør I det godt nok?

Firmakursus

Få helt styr på, hvor og hvordan I bliver udsat for kemikalier på jeres arbejdsplads. Lær, hvordan I håndterer kemikalier og i hvilke situationer, der skal gribes ind.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljøorganisationen og linjeledere med ansvar for medarbejdere, der arbejder med kemikalier.

Udbytte

Kurset giver dig overblik over de krav, opgaver og det ansvar, der knytter sig til at arbejde sikkert med stoffer og materialer.

Indhold

Du lærer om kemiens farlighed og om, hvordan du risikovurderer arbejdsprocesser og dermed forebygger skader. Linjelederens ansvar bliver præciseret, og vi gennemgår betydningen af lovkravene. Du bliver bekendt med reglerne for de fysiske rammer, oplæringen af de ansatte, brugen af værnemidler og ledelsens tilsyn med arbejdet.