Suppleringskursus

Styrk samarbejdet i AMO

Bliv bedre til at tale sammen!

Firmakursus

En forudsætning for succes i arbejdsmiljøarbejdet er, at arbejdsmiljøorganisationen kan tale konstruktivt sammen og samarbejde. Afsæt en halv dag, og få kickstartet samarbejdet, så alle er med, og alle får en fælles forståelse for, hvor I vil hen og hvordan.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er arbejdsmiljøgrupper og -udvalg. Det er en fordel, hvis grupper eller udvalg deltager sammen.

Udbytte

I lærer, hvad et velfungerende samarbejde kræver, og hvordan I kan lave en samarbejdsaftale om arbejdsmiljøarbejdet.

Indhold

På kurset gennemgås de væsentligste forudsætninger for det gode samarbejde, herunder hvordan I opnår en respektfuld og konstruktiv dialog. Vi arbejder med, hvordan forskellige interesser og uenigheder kan håndteres, og hvordan I kan forventningsafstemme roller og opgaver i organisationen, så de gode relationer bevares, og I sammen kan løfte arbejdsmiljøarbejdet.

På kurset er der mulighed for sammen at få lagt rammerne for det gode samarbejde i gruppen eller i udvalget.