Introduktion til psykologisk tryghed

Online

Et af de stærkeste forebyggende tiltag i det psykiske arbejdsmiljø er høj grad af psykologisk tryghed.Psykologisk tryghed karakteriserer en kultur, hvor den enkelte har tillid til, at man ikke bliver straffet eller ydmyget for at udtrykke sig om tvivl, fejl, ideer, følelser, spørgsmål eller problemer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, TR- og HR-medarbejdere, samt andre medarbejdere i virksomheden, der arbejder med det psykiske arbejdsmiljø.

Udbytte

Du får en introduktion til det forskningsbaseret begreb ”Psykologisk tryghed”. Du får indsigt i, hvorfor det er vigtigt at interesse sig for, hvordan tillid og samarbejdsrelationer reelt fungerer i den tid, vi er i.

Indhold

På baggrund af introduktionen til ”psykologisk tryghed” fokuserer vi på, hvordan I kan sætte det på dagsorden. Vi inddrager de kendte faktorer, der fremmer engagement, tillid og tryghed i samarbejdet.