Arbejdsmiljøkursus | Danmarks største udvalg | Tilmeld dig her

Arbejdsmiljøuddannelsen

- med fokus på bygge og anlæg

Kursets formål er at give dig viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde målrettet mod et sikkert og sundt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.
Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra bygge- og anlægsvirksomheder.

Indhold

Vi beskæftiger os med bygge- og anlægsbranchens særlige arbejdsmiljøforhold ved hjælp af eksempler og undervisningsmaterialer med tilknytning til branchen. Et godt samarbejde mellem parterne på arbejdspladsen er grundlaget for et godt arbejdsmiljøarbejde.

  • Bliv bekendt med arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion
  • Forstå arbejdsgiveres, lederes og ansattes ansvar
  • Lær metoder til at forebygge risici
  • Få redskaber til at systematisere arbejdsmiljøarbejdet
  • Lær at bruge Arbejdspladsvurdering (APV) aktivt
  • Få metoder til at påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet
  • Lær at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø
  • Få information om, hvordan et besøg fra Arbejdstilsynet forløber
  • Få værktøjer til at analysere arbejdsulykker
  • Bliv opmærksom på, hvor I kan hente mere information

Vi ser også på branchens specifikke arbejdsmiljøbelastninger som f.eks. støjende/vibrerende værktøj, stilladsarbejde, hud- og luftvejsproblemer, tunge løft og ensidige arbejdsstillinger.

Praktisk information  

Kurset varer 22 timer og bliver gennemført som et dagkursus på 2 + 1 dag(e) – hver dag kl. 8.15-16.00. Mellem første og anden kursusdel går der normalt en uge. I den periode skal du løse en praktisk opgave på din arbejdsplads sammen med din samarbejdspartner i arbejdsmiljøgruppen.

Som kursist følger du det samme hold fra start til slut. Hvis du bliver nødt til at afbryde kursusforløbet, skal du kontakte os hurtigst muligt. Så kan vi sammen finde ud af, hvordan du kan afslutte dit uddannelsesforløb.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis, når du har gennemført uddannelsen. Det er et krav, at du er til stede i samtlige timer. Vi sender en kopi af kursusbeviset til din arbejdsgiver, der bør opbevare det. Arbejdstilsynet kan forlange at se bevis for gennemført uddannelse.