Obligatorisk kursus

Arbejdsmiljøuddannelsen

for MED-organisationer

Et godt samarbejde mellem parterne på arbejdspladsen er grundlaget for et godt arbejdsmiljøarbejde, og formålet med kurset er at give deltagerne viden om arbejdsmiljø og metoder til at samarbejde målrettet mod et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.
Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen i MED-organisationer, der er organiseret i et énstrenget system. Deltagerne kan være både private og offentlige ansatte fra privathospitaler, socialpsykiatriske bosteder, selvejende institutter og andre, der arbejder under rammeaftale for MED eller har en driftsaftale med kommune. Andre ledere og ansatte, der deltager i arbejdsmiljøarbejdet, kan have udbytte af kurset.

Indhold

Undervisningen tager afsæt i deltagernes egne forudsætninger, arbejdsmiljøforhold og samarbejde på egne arbejdspladser.

 • Hvad er et godt arbejdsmiljø?
 • Organisering, roller og opgaver i MED-organisationen
 • Arbejdsmiljø i praksis i et énstrenget system
 • Ansvar for ansatte og ledere
 • Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
 • Det proaktive arbejdsmiljøarbejde
 • APV og trivselsmålinger
 • Dialog og bedre samarbejde
 • Påvirkning af kulturen
 • Risikovurdering og forebyggelse af ulykker
 • Fra kursus til hverdag

I forbindelse med kurset skal deltageren løse en praktisk opgave, der kobler indholdet på arbejdsmiljøuddannelsen med arbejdsmiljøopgaver fra egen arbejdsplads. Kurset er baseret på en høj grad af deltageraktivitet med gruppearbejde, udveksling af erfaringer kombineret med faglige oplæg fra underviseren.

Praktisk information  

Kurset varer 22 timer og bliver gennemført som et dagkursus på 2 + 1 dage – hver dag kl. 8.15-16.00. Mellem første og anden kursusdel går der normalt en uge. I den periode skal deltagerne løse en praktisk opgave på deres arbejdsplads i samarbejde med den anden part i arbejdsmiljøgruppen.

Kurset bliver gennemført på holdbasis, og deltagerne følges ad fra start til slut. Hvis en deltager bliver nødt til at afbryde kursusforløbet, bedes I kontakte os hurtigst muligt. Så kan vi sammen finde ud af, hvordan deltageren kan afslutte sit kursus på et andet hold.

Kursusbevis

Deltagerne får et kursusbevis, når uddannelsen er gennemført. Det er et krav, at den enkelte deltager er til stede i samtlige timer. Vi sender en kopi af kursusbeviset til deltagernes arbejdsgivere, der bør opbevare det. Arbejdstilsynet kan forlange at se bevis for gennemført uddannelse.