Obligatorisk kursus

Arbejdsmiljøuddannelsen

med fokus på kontor

Kursets formål er at give deltagerne konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde målrettet mod et sikkert og sundt arbejdsmiljø på deres arbejdsplads.
Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra kontor- og administrationsområdet.

Indhold

Vi beskæftiger os med kontor- og administrationsområdets særlige arbejdsmiljøforhold ved hjælp af eksempler og undervisningsmaterialer med tilknytning til branchen. Et godt samarbejde mellem parterne på arbejdspladsen er grundlaget for et godt arbejdsmiljøarbejde.

  • Bliv bekendt med arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion
  • Forstå arbejdsgivers, lederes og ansattes ansvar
  • Lær metoder til at forebygge risici
  • Få redskaber til at systematisere arbejdsmiljøarbejdet
  • Lær at bruge Arbejdspladsvurdering (APV) aktivt
  • Få metoder til at påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet
  • Lær at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø
  • Få information om, hvordan et besøg fra Arbejdstilsynet forløber
  • Få værktøjer til at analysere arbejdsulykker
  • Bliv opmærksom på, hvor I kan hente information

Vi ser også på branchens specifikke arbejdsmiljøbelastninger f.eks. indeklima og ergonomi.

Kursets afvikling  

Kurset varer 22 timer og bliver gennemført som et dagkursus på 2 + 1 dage – hver dag kl. 8.15-16.00. Mellem første og anden kursusdel går der normalt en uge. I den periode skal deltagerne løse en praktisk opgave på deres arbejdsplads i samarbejde med den anden part i arbejdsmiljøgruppen.

Kurset bliver gennemført på holdbasis, og deltagerne følges ad fra start til slut. Hvis en deltager bliver nødt til at afbryde kursusforløbet, bedes I kontakte os hurtigst muligt. Så kan vi sammen finde ud af, hvordan deltageren kan afslutte sit kursus på et andet hold.

Kursusbevis

Deltagerne får et kursusbevis, når uddannelsen er gennemført. Det er et krav, at den enkelte deltager er til stede i samtlige timer. Vi sender en kopi af kursusbeviset til deltagernes arbejdsgivere, der bør opbevare det. Arbejdstilsynet kan forlange at se bevis for gennemført uddannelse.