Obligatorisk kursus

Arbejdsmiljøuddannelsen

- som netkursus

Kursets formål er at give dig konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde målrettet mod et sikkert og sundt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.
Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i private og offentlige virksomheder.

Indhold

Som netkursist arbejder du selvstændigt med problemstillinger i relation til din egen arbejdssituation og reglerne for det pågældende område. På den måde får du erfaring med hvor og hvordan, du kan finde hjælp og vejledning. Vi lægger stor vægt på at give dig et grundigt kendskab til de opgaver, pligter og rettigheder, der knytter sig til arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Et godt samarbejde mellem parterne på arbejdspladsen er grundlaget for et godt arbejdsmiljøarbejde.

Afvikling af netkurser i Coronatider

Vores netkurser består af en introduktionsdag og en efterfølgende periode på seks uger, hvor du arbejder via nettet. Undervisningen på mødedagen er kl. 9.00-15.00. I disse tider med Covid-19 virus konverterer vi tilstedeværelsesdagen til nogle timers virtuel undervisning afhængigt af regeringens udmeldinger. Du får selvfølgelig besked om, du skal møde op på kurset eller blive ved din pc.

Med kun én mødedag er det en meget fleksibel måde at gennemføre uddannelsen på, men vær opmærksom på, at netkurset stiller store krav til selvstændig planlægning og arbejdsdisciplin. 

Kursusformen tager udgangspunkt i arbejdsmiljøarbejdet i din egen virksomhed. Det gør det muligt at videreudvikle virksomhedens arbejdsmiljø i løbet af kurset. Du skal i samarbejde med underviseren lave en plan for arbejdet i kursusperioden. Der er mulighed for at etablere grupper med andre kursister, men dialogen vil primært foregå mellem dig og underviseren.

Praktiske oplysninger

En uge før kursusstart sender vi dig  brugernavn og password, som du skal bruge for at følge kurset.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis, når du har genenmført uddannelsen. Det er et krav, at du er til stede i samtlige timer på mødedagen og løser samtlige opgaver, uddannelsen kræver. Hvis du bliver nødt til at afbryde kursusforløbet, skal du kontakte os hurtigst muligt. Så kan vi sammen finde ud af, hvordan du kan afslutte dit uddannelsesforløb. Vi sender en kopi af kursusbeviset til din arbejdsgiver, der bør opbevare det. Arbejdstilsynet kan forlange at se bevis for gennemført uddannelse.