Obligatorisk kursus

Arbejdsmiljøuddannelsen

som netkursus

Kursets formål er at give deltagerne konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde målrettet mod et sikkert og sundt arbejdsmiljø på deres arbejdsplads.
Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i private og offentlige virksomheder.

Indhold

Deltagerne arbejder selvstændigt med problemstillinger i relation til deres egen arbejdssituation og reglerne for de pågældende områder. På den måde får deltagerne erfaring med, hvor og hvordan, de kan finde hjælp og vejledning. Vi lægger stor vægt på at give deltagerne et grundigt kendskab til de opgaver, pligter og rettigheder, der knytter sig til arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Et godt samarbejde mellem parterne på arbejdspladsen er grundlaget for et godt arbejdsmiljøarbejde.

Afvikling af netkurser

Vores netkurser består af en introduktionsdag og en efterfølgende periode på seks uger, hvor deltagerne arbejder via nettet. Undervisningen på mødedagen er kl. 9.00-15.00. Med kun én mødedag er det en meget fleksibel måde at gennemføre uddannelsen på, men vær opmærksom på, at netkurser stiller store krav til selvstændig planlægning og arbejdsdisciplin. 

Kursusformen tager udgangspunkt i arbejdsmiljøarbejdet i den enkelte deltagers virksomhed. Det gør det muligt at videreudvikle virksomhedens arbejdsmiljø i løbet af kurset. Deltagerne skal i samarbejde med underviseren lave en plan for arbejdet i netperioden. Der er mulighed for at etablere grupper med andre kursister, men dialogen vil primært foregå mellem den enkelte kursist og underviseren.

Praktiske oplysninger

En uge før kursusstart fremsendes brugernavn og password.

Kursusbevis

Deltagerne får et kursusbevis, når uddannelsen er gennemført. Det er et krav, at den enkelte deltager er til stede i samtlige timer på mødedagen og løser samtlige opgaver uddannelsen kræver. Vi sender en kopi af kursusbeviset til deltagernes arbejdsgivere, der bør opbevare det. Arbejdstilsynet kan forlange at se bevis for gennemført uddannelse.