Skræddersyet til jer

Ajourføringsdag

- et samlet kompetenceløft

Få overblik over de nyeste arbejdsmiljøregler, og bliv opdateret i forhold til myndighedernesfokus på bygge- og anlægsområdet. Få klarhed over, hvad der præcist kræves af dig som koordinator.

Kurset er for jer, der projekterer bygge- og anlægsprojekter eller koordinerer sikkerhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser for bygherrer. Bestil et kursus hvis det er mere end to år siden, I har deltaget på den lovpligtige koordinatoruddannelse, og trænger til en opdatering eller har særlige udfordringer.

I får et klart billede af pligterne som koordinator og af grænsefladerne for de andre
involverede parter, samt metoder til at sikre et godt arbejdsmiljø både i projekterings- og udførelsesfasen.

Indhold

Bygherrens pligter. Vi har fokus på afholdelse og gennemførelse af opstartsmøder og
sikkerhedsrunderinger. I bliver opdateret på den nyeste lovgivning på området.

Projekterendes og rådgivers pligter. Få input til, hvordan I kan indarbejde arbejdsmiljøet i projekteringsfasen, og hvordan virksomheder, der er involveret i projektering af et byggeri, skal medvirke til, at grænsefladerne imellem delprojekterne bliver klarlagt.

Bygge- og anlægsarbejde. I får viden om, hvordan virksomhederne skal instruere deres ansatte om aftaler vedrørende fællesarealer, og hvordan I udarbejder en operativ plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og inspiration til andre metoder til at styre sikkerheden og sundheden på bygge- og anlægspladser.

Arbejdstilsynet gennemfører hvert år en række uvarslede, landsdækkende aktioner med forskellige arbejdsmiljøproblemer i fokus. I får viden om, hvordan disse tilsyn samt opfølgningsbesøg bliver gennemført, og hvilke farlige eller risikable forhold der er blevet konstateret på disse besøg.

I får indsigt i myndighedernes indsats mod social dumping.

Praktisk information

Prisen for en ajourføringsdag er:

Én dag:   21.400 kr./19.450 kr.*

Halv dag: 13.860 kr./12.995 kr.*

Prisen er inkl. kursusmaterialer, men ekskl. moms, ekspeditionsgebyr, forplejning samt underviserens opholds- og transportudgifter.

*Pris for DA-medlemmer.

Pris ved afbestilling

Firmakurser kan gratis afbestilles indtil 4 hele uger før kursusstart. Ved afbestilling senere end:

  • 4 hele uger før kursusstart betales 25 pct. af kursusprisen
  • 3 hele uger før kursusstart betales 50 pct. af kursusprisen
  • 2 hele uger før kursusstart betales 75 pct. af kursusprisen
  • 1 hel uge før kursusstart betales fuld pris

Afbestilling skal ske til mail@dakurser.dk inden for ovennævnte frister.