Lovgivning

Forstå reglerne

Vigtige regler

  • Uddannelseskravet gælder for koordinatorer ved bygge- og anlægsarbejde, hvor mere end 10 personer er beskæftiget samtidig.
  • Koordinatorer, der på vegne af bygherrer skal projektere bygge- og anlægsprojekter og/eller koordinere sikkerhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser, skal have gennemført den lovpligtige koordinatoruddannelse, før koordinatoropgaverne påbegyndes
  • Uddannelsen skal gennemføres i sin fulde længde. Ved fravær kan uddannelsen mod en merpris afsluttes på et andet kursushold.
  • Deltagerne skal som en del af kurset løse en praktisk opgave i egen virksomhed.
  • Der gives ikke offentlige tilskud til uddannelsen
  • Koordinatorer, der før den 1. januar 2006, men efter den 1. april 1991 har gennemført en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse, skal ikke gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer.

Læs mere om den lovpligtige koordinatoruddannelse på Arbejdstilsynets hjemmeside.