DA arbejdsmiljøuddannelse

Ny vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

21. juni 2023

Læs hvordan de ansatte kan blive påvirket i arbejdet med mennesker

D. 1. juni er der kommet en ny vejledning fra Arbejdstilsynet om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker er defineret som arbejde, der indebærer direkte eller indirekte kontakt med mennesker. De følelsesmæssige krav relaterer sig udelukkende til kontakten med mennesker, som ikke er ansatte i virksomheden og kan være kunder, borgere, patienter, pårørende, elever og børn m.m.

Høje følelsesmæssige krav kan forekomme i mange forskellige typer arbejde f.eks.:

  • Pædagogisk arbejde og undervisning
  • Pleje-, omsorgs- og behandlingsarbejde
  • Redningsarbejde
  • Transport af passagerer

I disse typer erhverv bliver der stillet høje krav til at kommunikationen og adfærden tilpasses de mennesker, som de arbejder med. Det kræver, at den ansatte kan sætte sig ind i, rumme og håndtere andre menneskers følelser og adfærd, samtidig med at de håndterer og skjuler egne tanker og følelser.

At arbejde med mennesker giver mening i arbejdet, men kan medføre en risiko for de ansattes sundhed og sikkerhed, hvis der ikke bliver taget hånd om de følelsesmæssige krav.

Der er blandt andet øget risiko for langtidssygefravær ved mental og/eller fysisk udmattelse, udbrændthed, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, angst, depression eller langvarig stress i arbejdet med mennesker.

Derudover kan høje følelsesmæssige krav også øge risikoen for arbejdsulykker. Dette kan ske, hvis de ansatte er så belastede af de høje følelsesmæssige krav, at de ikke handler sikkerhedsmæssigt forsvarligt eller ikke er i stand til at følge de normale sikkerhedsprocedurer.

Den nye vejledning sætter fokus på, hvilke initiativer, arbejdspladsen kan indføre for at arbejde forebyggende. Samtidig med hvad arbejdsgiverens vigtigste pligter er for sikre at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sådan, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til de høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

 

Vejledningen er relevant for virksomheder, der har en eller flere ansatte, som har høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

 

Du kan læse hele vejledningen her: Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker - Arbejdstilsynet (at.dk)