DA arbejdsmiljøuddannelse

Mere fleksible regler fra 30. april

29. april 2022

Fra én til to dage før reglerne om indretning af arbejdspladsen træder i kraft

Nu kan du arbejde hjemmefra 2 dage om uge før reglerne om indretning af hjemmearbejdspladsen er gældende.

Ligesom på en fast kontorarbejdsplads er der en række krav til udstyr og indretning, der skal være opfyldt på hjemmekontoret, hvis man arbejder hjemmefra mere end to dage om ugen. Der er bl.a. specifikke krav til skærmen, tastatur og mus, arbejdsbord, arbejdsstol, lysforhold, variation i arbejdet og pauser, samt undersøgelse af den ansattes øjne og syn.

Du kan læse mere om de specifikke krav til udstyr og indretning her:

Skærmarbejde - Arbejdstilsynet (at.dk)

Den ansatte må gerne bruge sit private skrivebord, stol og computer på hjemmekontoret, hvis udstyret overholder kravene til skærmarbejde. Gør udstyret ikke det, er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at det nødvendige udstyr er til rådighed for den ansatte.

Det er ledernes ansvar, at reglerne bliver overholdt. Så hvis du er leder, er det en god ide at sætte dig ekstra godt ind i reglerne for indretning og udstyr.