DA arbejdsmiljøuddannelse

Ny netbaseret arbejdsmiljøuddannelse

21. april 2023

Hvis du foretrækker at tage din arbejdsmiljøuddannelse online, er der godt nyt!

Fra den. 1. april 2023 må den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse udbydes virtuelt. På disse kurser foregår den første kursusdag på teams, og derefter skal du selv arbejde. Det betyder, at du kan starte dit arbejdsmiljøkursus fra din arbejdsplads, hjemme fra din sofa eller hvor, det passer dig.

De netbaserede kurser er en meget fleksibel måde at gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på, men kræver også noget af dig, da du skal aflevere opgaver undervejs, for at du kan bestå kurset og modtage dit kursusbevis.

Du finder de nye virtuelle netkurser i vores udbud af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på hjemmesiden.

Find netkurserne via dette link: https://www.dakurser.dk/lovpligtige-uddannelser/arbejdsmiljoekurser/