Lovgivning

Forstå reglerne

Vigtige regler

  • Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere har ret til og skal tilbydes supplerende uddannelse svarende til to dage i deres første funktionsår.
  • Herefter har alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer ret til og skal tilbydes supplerende uddannelse svarende til halvanden dag hvert år i funktionsperioden.
  • Virksomheden skal udarbejde en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse, der tager udgangspunkt i virksomhedens aktuelle arbejdsmiljøsituation.
  • Det er virksomheden der afgør hvilke kompetencer der er anvendelige i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde
  • Det eneste krav der stilles til indhold af uddannelse er, at uddannelsen skal tilføre arbejdsmiljøorganisationen og virksomheden relevante nye kompetencer.
  • Udnyttes retten til supplerende uddannelse ikke i et funktionsår bortfalder den.