Suppleringskursus

Styrk trivslen og det psykiske arbejdsmiljø

Sæt ind de rigtige steder

Bliv inspireret til, hvordan I kan sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø og optimere trivslen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, HR-medarbejdere og andre med interesse i emnet.

Udbytte

Du får viden om og redskaber til, hvordan I kan vurdere det psykiske arbejdsmiljø og forebygge problemer.

Vi giver dig indblik i metoder, I kan benytte, når I skal fastsætte konkrete mål eller planlægge indsatser for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.

Indhold

Vi sætter fokus på, hvordan I kan arbejde systematisk med aktiviteter og løsninger, der skaber et godt psykisk arbejdsmiljø og fungerer i hverdagen. Vi tester dialogmetoder, som I kan anvende, når I skal fra kortlægning til handling og løfte jeres psykiske arbejdsmiljø i fællesskab. Du får indsigt i, hvordan Arbejdstilsynet forholder sig til det psykiske arbejdsmiljø, når de kommer på besøg.